Wilvdvleuten » Educatie en School
Wilvdvleuten: Informatie van A tot Z
Artikelen 1 - 10 van 26 in de rubriek Educatie en School

Educatie en School

ADHD, wat is dat en hoe ga je ermee om?

ADHD, wat is dat en hoe ga je ermee om?

ADHD is een stoornis in de ontwikkeling van het kind op het gebied van beweeglijkheid, concentratie en het beheersen van impulsen. ADHD betekent: Attention deficit hyperactivity disorder. Een kind met… Diversen, 16-01-2011
Begrijpend lezen van geschreven taal en leesstrategieën

Begrijpend lezen van geschreven taal en leesstrategieën

In bijna elk beroep, in bijna alle omstandigheden in een mensenleven is het nodig dat men kan lezen én begrijpt wat men leest. Het verband zien tussen woorden en zinnen is essentieel. In elke soort ge… Taal, 02-03-2012
Begrijpend luisteren, de basis voor begrijpend lezen

Begrijpend luisteren, de basis voor begrijpend lezen

Begrijpend luisteren gaat vooraf aan begrijpend lezen. Kinderen die veel worden voorgelezen, kunnen op die manier een grote woordenschat opbouwen. De titel van een boek kan hen nieuwsgierig maken waar… Taal, Nederlandse grammatica, 08-07-2011
De bijzondere werkwoorden met hun vervoegingen

De bijzondere werkwoorden met hun vervoegingen

De bijzondere werkwoorden vormen de uitzondering op de normale vervoeging van werkwoorden. Normaal vervoegt men een persoonsvorm aldus: IK KRIJG NOOIT EEN T. EEN ANDER KRIJGT ALTIJD EEN T, behalve als… Taal, Nederlandse grammatica, 22-11-2010
Engels op de basisschool, op naar tweetalig onderwijs

Engels op de basisschool, op naar tweetalig onderwijs

In de hele wereld krijgen kinderen op zeer jonge leeftijd les in een vreemde taal. Ook in de EU-lidstaten is daar veel draagvlak voor. In 2002 is het Verdrag van Barcelona gesloten. Daarin staan afspr… Taal, 21-09-2011
Faalangst bij kinderen, veiligheid en acceptatie

Faalangst bij kinderen, veiligheid en acceptatie

In het onderwijs accepteert de leerkracht de verschillen die kinderen vertonen. Kinderen hebben houvast nodig, veiligheid en uitdaging. Niet elk kind ontwikkelt zich op dezelfde manier en in het zelfd… Methodiek, 18-10-2011
Faalangst, wat is dat? Cognitief, sociaal of motorisch?

Faalangst, wat is dat? Cognitief, sociaal of motorisch?

Ieder levend wezen kent het begrip angst. Het is een mechanisme dat ons aanzet tot overleven. Angst werkt alle andere gevoelens en gedachten weg. Men wordt voor de keuze gesteld: wegrennen of aanvalle… Examen, 18-10-2011
Gedragsproblemen bij kinderen, de omgeving begrijpt ze niet

Gedragsproblemen bij kinderen, de omgeving begrijpt ze niet

Gedragsproblemen bij kinderen komen veel voor. Gedragsproblemen ontstaan door het niet begrijpen van een bepaald gedrag door de omgeving. Tegenwoordig zijn er steeds meer kinderen die niet beantwoorde… Diversen, 22-07-2011
Gevorderde geletterdheid en de ontwikkeling daarvan

Gevorderde geletterdheid en de ontwikkeling daarvan

Geletterdheid is het vermogen tot lezen en schrijven. Het gaat om kennis en vaardigheden, waarmee mensen doelen kunnen bereiken in communicatie en informatieverwerving. (Verhoeven en Aarnoutse). Voor… Taal, Nederlandse grammatica, 29-02-2012
Hechtingsstoornissen bij kinderen, Geen Bodem Syndroom

Hechtingsstoornissen bij kinderen, Geen Bodem Syndroom

Jonge kinderen zoeken en vinden steun, vertrouwen en veiligheid bij ouders en verzorgenden. Dit proces wordt HECHTING genoemd. Op de momenten dat een kind troost, voeding en bescherming vraagt aan een… Methodiek, 12-10-2011
Schrijf mee!