Wilvdvleuten » Specials » Nederlandse grammatica

Taal, spelling, ontleden en voorlezen

Taal, spelling, ontleden en voorlezen Taal is het belangrijkste dat er is voor een mens. De Nederlandse taal is voor de Nederlanders belangrijk. Het is zaak dat men de taal goed spreekt en dat men hem goed schrijft. Het mooiste dat een mens kan veroveren is een uitgebreide woordenschat, want dan kan men de taal zo mooi maken als men zelf wil. Het is een genot te kunnen spelen met taal, de woorden juist te kunnen schrijven en veel boeken te lezen, waardoor men zich steeds meer ontwikkelt.

Taal

Taal begint bij Woordenschat. Als kinderen al op vroege leeftijd een grote woordenschat bezitten, zullen zij veel gemakkelijker lessen kunnen volgen. Zij worden niet gehinderd door onbegrijpelijke woorden, waardoor zij zowel mondelinge als schriftelijke teksten niet volledig kunnen doorgronden. Het is dus heel belangrijk zo spoedig mogelijk kleine kinderen in te wijden in onze mooie taal. Praat veel met kinderen, vertel hun veel en luister naar hun vragen. Beantwoorden van gestelde vragen is de basis van de taal en de basis van een leergierig kind, dat weet dat er naar hem geluisterd wordt.

Spelling

Als men de Nederlandse Taal schriftelijk ook wil beheersen, is het zinvol de regels van de spelling te beheersen. De Nederlandse spelling hangt van regels aan elkaar. Al op de basisschool krijgen kinderen die regels van de spelling onder ogen. Daarna zullen ze er op het voortgezet onderwijs op voortborduren. Werkstukken moeten worden gemaakt en spreekbeurten gehouden. Vooral de werkwoordspelling is hierbij belangrijk. Als men daar de regels niet van kent, zal een verkeerd gespelde persoonsvorm niet opvallen bij de spellingcorrector van de computer. Die ontleedt namelijk niet, maar kijkt slechts naar het woord zelf. De corrector zal dus de fouten er lang niet altijd uithalen. Het woord "verteld" of "vertelt" zal door de schrijver zelf goed moeten worden geschreven. In de eerste vorm is het namelijk een voltooid deelwoord, in de tweede vorm een persoonsvorm. Werkwoordspellingregels zijn dus erg belangrijk om zelf te beheersen.

Ontleden

Ontleden, waar lang niet altijd iedereen de zin van inziet, is heel belangrijk. Behalve om de tekst te begrijpen, te zien wat de zin van een tekst is, is het ook belangrijk om te weten hoe je werkwoordvormen moet schrijven. Het staat niet erg intelligent als men een tekst schrijft met veel fouten erin. Vooral is het belangrijk het onderwerp en een persoonsvorm in een zin te herkennen. Het onderwerp in een zin bepaalt altijd hoe de persoonsvorm wordt geschreven. Men kan zeggen: "Ik vind dat meisje heel erg aardig". "Ik " is het onderwerp, daarom schrijft men "vind" zonder T. In : Hij vindt dat meisje aardig" is "hij" het onderwerp, daarom schrijft men "vindt" met een T. Belangrijk dus, om te ontleden. Elke zin weer!

Begrijpend luisteren en voorlezen

Een klein kind begint zijn woordenschat op te bouwen door begrijpend te luisteren. Door gesprekken met kinderen te voeren helpt men mee die woordenschat op te bouwen. Regelmatig voorlezen, liefst interactief, is een heel leuke, gemakkelijke manier om de woordenschat uit te breiden. Voorlezen is een van de leukste manieren om een kind met allerlei zaken kennis te laten maken via mooie prentenboeken met leuke verhalen. Kleine kinderen leven mee met het verhaal en leren zo heel veel. Begrijpend luisteren is de basis voor begrijpend lezen.
Begrijpend luisteren is de basis voor begrijpend lezen

Begrijpend luisteren is de basis voor begrijpend lezen

Begrijpend luisteren gaat vooraf aan begrijpend lezen. Kinderen die veel worden voorgelezen, kunnen op die manier een grote woordenschat opbouwen. De titel van een boek kan hen nieuwsgierig maken naar…
De bijzondere werkwoorden met hun vervoegingen

De bijzondere werkwoorden met hun vervoegingen

De bijzondere werkwoorden vormen de uitzondering op de normale vervoeging van werkwoorden. Normaal vervoegt men een persoonsvorm aldus: 'Ik krijg nooit een t, een ander krijgt altijd een t', behalve a…
Dyslexie aanpakken: Bewust lezen en schrijven

Dyslexie aanpakken: Bewust lezen en schrijven

Wat te doen voor kinderen met dyslexie? Als kinderen leren lezen gaat dat met letters en woorden naar analogie. Woorden die hetzelfde klinken en geschreven worden, komen in rijen aan de orde. Daarna v…
Gevorderde geletterdheid en de ontwikkeling daarvan

Gevorderde geletterdheid en de ontwikkeling daarvan

Geletterdheid is het vermogen tot lezen en schrijven. Het gaat om kennis en vaardigheden, waarmee mensen doelen kunnen bereiken in communicatie en informatieverwerving. (Verhoeven en Aarnoutse). Voor…
Hoe leren kinderen lezen, begrijpen van geschreven taal

Hoe leren kinderen lezen, begrijpen van geschreven taal

Lezen is geschreven taal begrijpen. Gesproken woorden worden in grafische tekens, lijnen, rondjes, stokjes en bogen, weergegeven. Dit geheel van grafische tekens noemen we "schrift". Elk teken (letter…
Hoe leren kinderen taal begrijpen, spreken en gebruiken?

Hoe leren kinderen taal begrijpen, spreken en gebruiken?

Kinderen leren taal op twee manieren: een kind heeft een aangeboren taalvermogen en leert dus vanuit de eigen interesse daarvoor en natuurlijk door de mensen in zijn omgeving die de taal gebruiken en…
Redekundig ontleden: onderwerp, persoonsvorm, gezegde & meer

Redekundig ontleden: onderwerp, persoonsvorm, gezegde & meer

Ontleden. Elk kind op de basisschool en de middelbare school moet het leren. Volwassenen die schrijven moeten het kunnen. Het is belangrijk om de zinsdelen te kunnen benoemen. Als je alleen al eens ki…
Schrijven, het hoe en waarom van communiceren op papier

Schrijven, het hoe en waarom van communiceren op papier

Mensen die veel lezen, en dus veel manieren zien waarop schrijvers iets aan de buitenwereld willen prijsgeven, kunnen daarvan voordeel hebben als zij zelf wat op papier gaan zetten. Interesse is er da…
Sprookjes vertellen aan kleuters is een genot

Sprookjes vertellen aan kleuters is een genot

Is het goed om kleuters sprookjes te vertellen? In vroeger eeuwen zou deze vraag zinloos zijn geweest, daar men het vanzelfsprekend vond. Toen men echter steeds meer rationeel ging denken begon men sp…
Voorlezen aan kinderen, interactief en samenleesboekjes

Voorlezen aan kinderen, interactief en samenleesboekjes

Voor kinderen is het zeer belangrijk dat er voorgelezen wordt. Zowel op school als thuis moet veel aandacht worden besteed aan het lezen en begrijpen van een verhaal. Later zal het kind er profijt van…
Werkwoordspelling: uitleg tegenwoordige en verleden tijd

Werkwoordspelling: uitleg tegenwoordige en verleden tijd

Veel Nederlanders vinden de werkwoordspelling moeilijk. Eigenlijk zijn de regels simpel, vooral gebruikt in de tegenwoordige tijd. Voor de verleden tijd gelden wat meer regels, maar eenmaal gekend is…
Woordenschat aanleren, thuis en op school,schoolprestaties

Woordenschat aanleren, thuis en op school,schoolprestaties

Woordenschat is de basis voor een goede schoolcarrière. Kinderen die snel een grote woordenschat tot hun beschikking hebben, zullen beter presteren op school. Waar voor kinderen met een kleine woorden…
Gepubliceerd door Wilvdvleuten op 22-07-2011, laatst gewijzigd op 29-05-2012. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.